Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Zásady zpracování osobních údajů

Verze dokumentu: 18.6.2018_002

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci našeho webu, v souladu s čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) Vás informujeme o Zásadách zpracování osobních údajů. Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně ochrany osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma : Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Sídlo: Lechovice 60, PSČ 671 63

Kontaktní adresa: Borotice 76, PSČ 671 78
IČO: 48909769
Tel.: 777 173 589
E-mail: info@vslechovice.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a co nás k tomu opravňuje?

Zpracováváme pouze osobní údaje za účelem řádného vyřízení Vaší objednávky nebo pro splnění služby, o kterou máte zájem, doručení objednané zásilky, komunikaci s Vámi o objednávce, založení osobního účtu s možností nastavení vašeho soukromí, kde si můžete zobrazit i historii objednávek, vše za účelem prodeje zboží a služeb.

Pokud potřebujete poradit od odborníka s výběrem prostřednictvím webového formuláře nebo chatovací aplikace, zpracováváme Vaše osobní údaje jen a pouze za účelem poskytnutí zákaznické podpory.

Podporujeme dlouhodobé vztahy, za účelem obchodního styku vyhledáváme potenciální zákazníky a stávající motivujeme na základě historie a sortimentu prodeje. Vždy zpracováváme pouze adresní a identifikační údaje, zejména Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail, IČ, DIČ. Pokud osobně navštívíte některou naší prodejnu, zpracováváme i obrazový záznam Vaší osoby z kamerového systému za účelem objasnění incidentu, zajištění a předání důkazního materiálu orgánům činným v trestním řízení.

Takové zpracování jsme oprávněni provádět bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy (čl. 6 b) GDPR), právní povinnosti (čl. 6 c) GDPR nebo oprávněného zájmu (čl. 6 f) GDPR. Oprávněným zájmem je zejména ochrana majetku a zdraví zaměstnanců (zpracování obrazového záznamu z kamerového systému), hodnocení obchodního vztahu a usnadnění budoucí objednávky.

Správce prohlašuje, že přijal a má zavedené v interní dokumentaci adekvátní bezpečnostní opatření ochrany osobních údajů jemu svěřených, omezuje přístup k osobním údajům na osoby k tomu pověřené, analyzuje rizika a konkrétní opatření jim přizpůsobuje.

Obchodní sdělení

1) Základní informační servis"

Pokud jste zasílání obchodního sdělení „Základní informační servis" nezrušili v sekci soukromí ve svém účtu, v patičce kteréhokoli obdrženého e-mailu označeného „Obchodní sdělení“, nebo prostřednictvím výše uvedeného e-mailu pověřené osoby, budeme Vám je zasílat na e-mailovou adresu, tak jak nám to umožňuje zákon 480/2004 Sb. § 7 odstavec (2)

 „Základní informační servis" Vám budeme zasílat na dobu nepřesahující 10let od nákupu, před koncem této doby dostanete možnost prodloužit dobu zasílání o dalších 10let. 

2) Newsletter"

Pokud se přihlásíte k odběru rozšířeného obchodního sdělení„newsletteru“ o produktových novinkách, pozvánkách a speciálních nabídkách zadáním e-mailové adresy v zápatí webové stránky do pole označeného textem „Ať Vám nic neunikne“ nebo využitím odkazu v e-mailu "Potvrzení objednávky“, využijeme Vaši e-mailovou adresu pouze k tomu, k tomu, abychom Vás mohli informovat o těchto slevách, speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas se zasíláním podle zákona 480/2004 Sb. Souhlas probíhá potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán po vyplnění formuláře pro registraci k těmto e-mailům nebo po kliknutí na odkaz v e-mailu „Potvrzení objednávky“.

Souhlas se zasíláním nám udělujete na dobu 10let od registrace, před koncem této doby dostanete možnost prodloužit dobu zasílání o dalších 10let nebo se budete moci znovu registrovat. Po této době od nás již neobdržíte žádné speciální nabídky nebo pozvánky e-mailem.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv se z odběru odhlásit. Tuto možnost naleznete v patičce každého obdrženého e-mailu označeného „Obchodní sdělení“ nebo v sekci soukromí ve svém účtu na těchto webových stránkách. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail na pověřenou osobu.
 

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Osobní údaje zpracovávají převážně přímo řádně proškolení zaměstnanci správce, výběr organizací, které získají přístup k osobním údajům, podléhá přísnému kriteriálnímu výběru správcem a je upraven interní dokumentací správce. Využíváme pouze nezbytně nutné zpracovatele a příjemce osobních údajů, jako jsou:

 • Externí právní poradce
 • Dopravci
 • Dodavatelé IS, provozovatelé služeb a datových úložišť – Mailchimp, Smartsupp, E-Brána, GoPay, Smart maps, Documentmanager, Zboží.cz, Heureka.cz
 • Dotčené správní orgány, úřady a organizace

Přes aplikace třetích stran (Google, Seznam) shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívány pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze, více viz politika cookies.

Společnost Vinné sklepy Lechovice, spol. s.r.o. systematicky nepředává žádné osobní údaje do zahraničí. Nicméně ke zpracování využívá aplikace, která ukládají data ve Spojených státech amerických. Záruku bezpečnosti a ochrany osobních údajů poskytuje dodržování pravidel pro tzv. Privacy-shield poskytovatelem aplikace. Organizace, které přijaly pravidla tzv. Privacy-shield jsou Rozhodnutím Evropské Komise 2016/1250 považovány za bezpečené.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje podléhající skartaci ukládáme v elektronické i listinné podobě po nezbytně nutnou dobu, v mnoha případech stanovenou v příslušné legislativě, všechny dokumenty s osobními údaji mají dobu uchování stanovenou ve vnitřních předpisech správce, po uplynutí stanovené doby jsou likvidovány.

Osobní údaje poskytnuté v rámci chatovací aplikace nebo pro vyřízení dotazu odborníkem uchováváme 3měsíce.

Obrazový záznam z kamerového systému z prodejen max. 30dnů.

Ve výjimečných případech potřebujeme uchovat dokumenty pro případy vymáhání pohledávek a právních nároků správce. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let) nároků vyplývajících nebo souvisejících s hlavní činností správce (nábor, zaměstnání, obchodní činnost). V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Jak můžete upřesnit osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku), je vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce soukromí máte možnost upravit kontaktní a adresní údaje.

Vaše Práva

Za podmínek stanovených GDPR máte:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

 • získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

 • Správce podniká přiměřené kroky k aktualizaci a udržování databáze s co nejpřesnějšími údaji.
 • Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Vinné sklepy Lechovice, spol. s.r.o. zpracovávat.

 

3. Právo na výmaz

 • Při dodržení podmínek dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají

 

4. Právo na omezení zpracování

 • Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 

5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Při dodržení podmínek dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

 

6. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 • Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Žádosti o plnění svých práv můžete podávat:

 • písemně podepsanou žádostí s ověřeným podpisem zaslanou na kontaktní adresu společnosti, Borotice 76, PSČ 671 78
 • datovou schránkou e4yam8j