Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Podmínky dražby

Všeobecné podmínky dražby

I. Podmínky internetové dražby

Organizátorem aukce jsou Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. se sídlem Lechovice 60, 671 63.

 Aukce je veřejná. Mohou se jí zúčastnit všechny fyzické a právnické osoby starší 18-ti let, s výjimkou osob, které byly vyloučeny rozhodnutím organizátora z účasti na aukci.

 Předmětem aukce je 314 ks lahví Sektu Lechovice uloženého na dně Vranovské přehrady.

Aukce začne dne 25.11.2014  skončí dne 31.7.2015.

Vyvolávací cena 1 ks Sektu Lechovice je 1500,- Kč ( za vydražený sekt máte nárok na vstupenku pro 1 osobu na slavnostní výlov),

 vyvolávací cena pro více než 1 ks je 1200 Kč ( za každý vydražený sekt máte nárok na vstupenku pro 1 osobu na slavnostní výlov),

Vyvolávací cena pro sekt bez nároku na vstup je 600Kč (nemáte nárok na vstup na slavnostní výlov)

Koupí 1ks Sektu Lechovice přispějete na konto Centra Paraple částkou, která je rovna částce rozdílu vámi nabídnuté částky.                       

Aukce končí dnem skončení aukce nebo předtím dnem, ve kterém budou všechny vína, jenž jsou předmětem aukce vydražena.

Lahve se draží na internetu klasickým způsobem, a to tak, že nabídky do aukce jsou seřazeny podle tohoto klíče a v tomto pořadí :

zaplacená záloha,

počet kusů lahví (při zadání více než 1 kusu se automaticky změní cena dle shora uvedeného klíče)

datum podání nabídky do dražby

e-mail

V případě většího množství nabídek má přednost nabídka na koupi Lahve či Lahví učiněná a zaplacená dříve. O tom, že nabídka nebyla vybrána bude dražitel informován prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou zadá do nabídky.  

II. Podmínky pro dražbu na místě výlovu sektů na Vranovské přehradě

V případě, že 300 ks Lahví nebude v internetové dražbě vydraženo, Nabídne se k přímému prodeji na Vranovské přehradě zbylý počet sektů za cenu 1500Kč, nárok na vstupenku do prostoru pro VIP zůstává zachován.

V případě, že se ani tímto způsobem nepodaří vydražit všech 300 ks Lahví, budou po Slavnostním výlovu nabídnuty k přímému prodeji v maloobchodním prodeji pořadatele.

III. Podmínky pro nákup Lahví dlouhodobými partnery

300 ks Lahví budou nabídnuty k zakoupení dlouhodobým partnerům dražitele. Partneři dražitele mohou sami nabídnout částku, za kterou Lahev či Lahve zakoupí, ale částka nesmí být nižší než 600Kč/ks . Z částky 600,- Kč bude 300 Kč odvedeno na Centrum Paraple ( pokud partner nabídne vyšší částku za 1ks, bude odveden rozdíl nabídnuté částky – 300Kč). Partneři však nemají nárok na vstupenku (pozvánku) pro jednu osobu na slavnostní raut při slavnostním výlovu sektů, mají však nárok na prezentaci loga popř. odkazu na webové stránky na webu dražby sektu

IV. Společné podmínky pro všechny dražby

Sekty budou rozesílány (nebo si je můžete vyzvednout osobně na adresách, které Vám zašleme) po dni 1.9.2015 a po zaplacení předem zaslané faktury. Lahve si rovněž můžete vyzvednout přímo na Slavnostním výlovu sektů na Vranovské přehradě.

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. se zavazují, že poskytnuté údaje nebudou žádným způsobem zneužity.

Účastník aukce je povinen sdělit svou pravdivou totožnost. Pokud je dražitelem právnická osoba, výše uvedené se vztahuje na jejího zástupce.

Tato elektronická aukce je řízena softwarem a hardwarem, provozovanými organizátorem nebo jeho spolupracovníky.

Jakékoli spory po dobu konání aukce řeší organizátor aukce a všichni jeho účastníci jsou povinni jeho rozhodnutí respektovat.

Organizátor si vyhrazuje během Aukce změnit podmínky aukce ve prospěch dražitelů či ve prospěch zdárného dokončení Aukce. Změny podmínek však nesmí omezovat dražitele v jejich právech a musí jim být bez zbytečného odkladu oznámeny.

Po dobu konání aukce nesmějí účastníci vyvíjet činnost, která by ohrožovala regulérnost a průběh aukce.

Pokud účastník aukce dá souhlas se zveřejněním svých údajů na své registrační kartě, je srozuměn s tím, že jeho základní údaje (jméno fyzické osoby či obchodní jméno právnické osoby a místo bydliště, či sídlo) mohou být uveřejněny na internetu nebo prostřednictvím jiného média.

Zaregistrováním dražitel souhlasí s tímto Aukčním řádem.