TOP 77 - HLAVNÍ CENA PRO LECHOVICE

09.09.2013 13:19 Novinky eshop
Letošní soutěž se konala pod záštitou ministra zemědělství ČR Petra Bendla a primátora statutárního města Brna Romana Onderky. Odborným garantem soutěže byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně a FaVU VUT Brno. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 5. 9. 2013 ve WANIECK GALLERY v Brně.