Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

15. ročník výlovu sektu - Podrobná pravidla sommeliérské soutěže

Soutěž byla ukončena.

 1. Soutěž s názvem „Sommeliérská soutěž“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o., Lechovice 60, 671 63, okres Znojmo, Česká republika, IČ: 48909769, vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou C 11372 (dále jen „pořadatel“). 
 2. Soutěž je určena pouze pro osoby starší 18 let
 3. Soutěž bude probíhat dne 20. 8. 2016 v rámci 15. ročníku výlovu sektu ze dna Vranovské přehrady. 
 4. Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoliv změnit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. 
 5. Každý soutěžící se soutěže může zúčastnit pouze jednou
 6. Pro zařazení do slosování je třeba, aby soutěžící správně tipnul druh soutěžního vína, udal své jméno, trvalé bydliště a svůj emailový či telefonní kontakt. Tyto údaje musí napsat na lístek, který odevzdá obsluze VSL na stánku. Přesné místo sběru, doba ukončení sběru lístků a doba vyhlášení výsledků bude zmiňována moderátorem v průběhu celé akce 15. ročník výlovu sektu ze dna Vranovské přehrady. 
 7. Výhercem se stává soutěžící, který správně tipne druh soutěžního vína a bude vylosován dne 20. srpna 2016 v rámci 15. ročníku výlovu sektu ze dna Vranovské přehrady. Losování bude provedeno přímo na pódiu před zraky široké veřejnosti a to způsobem, který zajišťuje náhodnost výběru bez možnosti výběr výherce jakkoli vědomě ovlivnit.Výherní poukaz bude předán vítězi v průběhu 15. ročníku výlovu sektu ze dna Vranovské přehrady přímo na pódiu. V případě nepřítomnosti a nepřihlášení se výherce na 15. ročníku výlovu sektu ze dna Vranovské přehrady v době losování, dojde k losování nového výherce. 
 8. Jméno vítěze a jeho trvalé bydliště, které uvedl při přihlášení se do soutěže, budou zveřejněny v období nejdříve 14. 9. 2016 na internetových stránkách www.vslechovice.cz. 
 9. Hlavní výhrou v soutěži je „roční vinná renta“, tj. 0,187 l vína na každý den v roce, po dobu 1 roku, tedy celkem 365 dní. Je na výherci, zda si zvolí odběr 365 ks. lahví vína o objemu 0,187l (v tomto případě 183ks. bílého vína, 182ks. červeného vína) nebo 91 lahví vína o objemu 0,75l (v tomto případě 46ks. bílého vína, 45ks. červeného vína).  
 10. Nárok na výhru je možno uplatnit nejpozději do 30.9.2016, a to písemně na adrese sídla pořadatele. Výherní poukaz bude předán výherci osobně poté, co prokáže svoji totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas). 
 11. Výhru si výherce vyzvedne na své vlastní náklady v sídle společnosti Vinné sklepy Lechovice nebo v některé z podnikových prodejen (Lechovice, Znojmo, Brno). 
 12. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné nepeněžité plnění. 
 13. Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. O soutěži bude pořadatel informovat prostřednictvím svého webu www.vslechovice.cz a dále veškeré dotazy ohledně soutěže budou zodpovězeny na tel. čísle: 515 271 209
 14. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry. 
 15. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, výhra není platná a bude vylosován nový výherce. 
 16. Soutěžící souhlasí pro potřeby této soutěže s uvedením svého jména a trvalého bydliště na webu www.vslechovice.cz. Dále souhlasí se zveřejněním fotografie pořízené při předání poukazu či samotné výhry. 
 17. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách www.vslechovice.cz. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.