Soutěž:„Vybásni si svoji výhru!“:

Podrobná pravidla soutěže „Vybásni si svoji výhru!“:

 1)      Soutěž s názvem „Vybásni si svoji výhru!“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o., Lechovice 60, 671 63, okres Znojmo, Česká republika, IČ: 48909769, vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou C 11372 (dále jen „pořadatel“). 

 2)      Soutěž je určena pouze pro osoby starší 18 let.

 3)      Soutěž bude probíhat v termínu od 9. srpna do 30. září 2010 na území České republiky.

 4)      Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoliv změnit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.

 5)      Každý soutěžící se soutěže může zúčastnit pouze jednou a zaslat pouze 1 verzi svého uměleckého díla.

 6)      Pro zařazení do soutěže je třeba, aby soutěžící zaslal 1 umělecké dílo, které sám složí – básničku, rýmovačku, písničku – a dále udal své jméno, trvalé bydliště a svůj mailový či telefonní kontakt.

 7)      Vybráni budou 3 soutěžící s nejlepšími výtvory, tzn. určí se 1., 2. a 3. místo. Jména výherců soutěže (spolu s jejich trvalými bydlišti) budou vyhlášeni dne 18. října 2010 na webových stránkách www.vslechovice.cz a dále v podnikových prodejnách společnosti Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. K předání výherního poukazu dojde na základě společné domluvy.

 8)      Výherce, který se umístí na 1. místě získá šek k odběru vína v hodnotě 5000 Kč. Výherce 2. místa pak šek v hodnotě 3000 Kč a výherce 3. místa šek v hodnotě 1000 Kč. Šek k odběru vín může uplatnit na kterékoliv z našich podnikových prodejen (Lechovice, Znojmo, Brno, Opava, Pardubice) a částku musí vybrat jednorázově.

9)      Uzávěrka soutěže (poslední den, kdy je možno zúčastnit se soutěže zasláním e-mailu s příspěvkem) je 30. září 2010.

 10) Nárok na výhru je možno uplatnit nejpozději do 30. listopadu 2010, a to písemně na adrese sídla pořadatele. Výherní šek bude předán výherci osobně poté, co prokáže svoji totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).

 11) Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné nepeněžité plnění.

 12) Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno.
soutěži bude pořadatel informovat prostřednictvím svého webu www.vslechovice.cz a dále veškeré dotazy ohledně soutěže budou zodpovězeny na tel. čísle: 515 271 209.

 13) Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

 14) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, výhra není platná a bude vylosován nový výherce.

 15) Soutěžící souhlasí pro potřeby této soutěže s uvedením svého jména a trvalého bydliště na webu www.vslechovice.cz. Dále souhlasí se zveřejněním fotografie pořízené při předání šeku.

 16) Účastí v soutěži dává soutěžící k dispozici plně svoje vytvořené umělecké dílo pro účely soutěže.

 17) Všichni soutěžící (výherci i nevýherci) přenechávají užívací práva na jejich umělecké dílo (případně jeho upravenou podobu) plně k dispozici společnosti Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o., která s nimi může volně nakládat.

 18) Kompletní pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici v prodejnách společnosti Vinné sklepy Lechovice (Lechovice, Znojmo, Brno, Opava, Pardubice). Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.